Bestyrelsesmøde Sjælsø Skakklub

Deltagere: Jesper Nielsen, Jesper Kristiansen, Anders Bork Hansen og Bent Guldborg

Dato: 26-06-2011

 

Sæson plan 2. halvår 2011.

Udkast fra Jesper Nielsen blev godkendt med følgende ændringer:

-          Spillested skal skifte imellem Hørsholm og Birkerød således at det hver 2. gang er i Birkerød og hver anden gang er i Hørsholm.

-          ”Skakstart” ændres til ”Lyn Grandprix”

-          ”Juleafslutning” ændres til ”Fælles Juleafslutning”

De 7 runder for klubmesterskabet forventes at blive efterfulgt af 3 runder i foråret. De i alt 10 runder kan f.eks. realiseres i 6 mands grupper med dobbeltrunder. Om dette er den rigtige form vurderes når tilmeldingerne til turneringen er modtaget, og vi dermed kan vurdere om de enkelte grupper styrkemæssigt er homogene.

 

Hold

Holdlederne bør påskønnes. F.eks. købes en flaske rødvin til hver af holdlederne. 

Palle Bratholm har udført et stort job med undervisning og holdpleje i 2011 hvilket eventuelt også bør honoreres.

 Palle vil næste år kun være ”holdplejer” for 1. holdet.

Jesper N. tager hold 2

Vi mangler så holdplejere for hold 3 og 4. Arne kan være kandidat. Action: Jesper K. spørger Arne. Holdpleje vil sige, indsamle partier, spille dem igennem samt give feedback til spillerne på partierne.

Problemet ved en hold kamp søndag sidste år i Birkerød, hvor dørene til spillelokalerne var låst, bør løses.  Vi har siden fået at vide det var en fejl, at dørene denne dag var låst. Vi checker op med en pedel, hvordan situationen normalt er søndag eftermiddag. Action: Bent

Hvis vi skal spiller i kamp i Birkerød Idræts Centeret, skal kaffen der drikkes der også købes der. Klubben køber så kaffe af restauranten. Vi er så nødt at bede spillerne at betale et beløb for kaffen, f.eks. 10 kroner pr kop og 20 kroner ad libitum.  Dette dækker ikke omkostningen til restauranten. Klubberne deler resten af omkostningerne.   

 

Klubaften

Vi starter kl. 19:00.

Kampe i klubturneringen afvikles med følgende tidsskema: 32 træk på 1½ time og ½ time til resten.

 

Økonomi

Vi har et udestående med Dansk Skakunion vedrørende turen til Bornholm. Anders får en afklaring på dette. Action: Anders kontakter Per Rasmussen for i første omgang for at få klarhed over reglerne for refusion, men også for at få en aftale.  Anders forsøger at få en afklaring til næste møde.

Sjælsø Skakklub har refunderet billetterne for rejserne, og vil ikke kræve pengene tilbage fra holddeltagerne. Klubben får således en omkostning, som er difference imellem de samlede billetomkostninger og det beløb Dansk Skakunion refunderer. Omkostningen deles af klubberne.  

Action: Bestyrelsen skal udarbejde klarer regler for dækning af medlemmernes betaling for fremtidige rejser til holdkamp på Bornholm. 

Der findes ikke et budget for Sjælsø Skakklub. Action: Anders udarbejder et forslag til næste møde. 

Action: Anders udarbejder et up to date regnskab, når der er en afklaring vedrørende refusion af rejsen til Bornholm. Dette kan forhåbentlig præsenteres på næste møde.

 

Sammenlægning Hørsholm og Rudersdal Skakklub

Køreplanen for sammenlægningen er, at den kan godkendes på de næste ordinære generalforsamlinger i de 2 klubber. Det vil sige sammenlægningen kan så finde sted fra starten af sæsonen 2012/2013.

1. step er at finde ud af holdningen i Rudersdal og Hørsholm kommuner til sammenlægningen. Kan vi fortsætte med at have gratis lokaler både i Hørsholm og i Birkerød, eller kræves der f.eks. vi bevarer de gamle klubber (som tomme selskaber) for at bevare relationerne til kommunerne?.

Action: Jesper N sikrer der bliver taget kontakt til Hørsholm Kommune og Jesper K tager kontakt til Rudersdal kommune.

Senere skal der laves nye vedtægter for Sjælsø Skakklub og der skal holdes en stiftende generalforsamling for klubben.

 

Næste møde afholdes i starten af september. Action Jesper N. indkalder