Bestyrelsesmøde i Rudersdal Skakklub, afholdt hos Bent C. søndag d. 14. august 2011

 

Til stede: Jesper K., Bent G., Jan og Bent C.                    referent: Bent C.

 

Redegørelse v/ Jesper

 

Jesper refererede fra møde d. 26. juni med Hørsholm Skakklub. Vigtigste elementer er her, at vi fra d.å. laver fælles juleafslutning, samt at klubmesterskab fremover afvikles over 10 runder. Referat fra mødet ligger på hjemmesiden. Næste møde finder sted til september.

 

Jesper redegjorde for aktuel mulighed for at søge Kommunen om tilskud til inventar/materiel, relevant for os er her nødvendig supplering af skakure, Bent G. håndterer ansøgningen. Klubbens CVR nummer vil blive fornyet af Jesper.

Demobrikker er indkøbt.

 

Økonomi v/ Bent G.

 

To konti i Nordea er ophævet og beløbene overført til girokontoen. Bent G. forelagde et opdateret regnskab. Girokontoen blev checket på mødet.

Kontingent til DSU for 3. kvartal er betalt.

Udestående problemer: 1) 1.holdets forgæves rejse til Bornholm sidste vinter kan muligvis medføre en ekstra udgiftspost. 2) To medlemmer skylder stadig kontingent.

Bent gennemgik aspekter i økonomien i Sjælsø Skakklub - se i øvrigt referat fra nævnte sidste bestyrelsesmøde 26. juni i Sjælsø Skakklub.

 

Lokaler

 

Thomas har søgt Kommunen vedr. lokaler for kommende skaksæson.

 

Sæsonplan  v/ Jesper

 

Klubaftener starter kl. 19 i både Hørsholm og Birkerød.

Temaaftener foreslås afgrænset til ca en time, hvilket Jesper bringer videre til Sjælsø Skakklub.

Jesper afklarer med Jesper Nielsen vedr. spillested på opsamlingsaftener efter klubturnering, som i nuværende plan er både Birkerød og Hørsholm.

 

Skakkens dag d. 27. August

 

Jesper spørger Arne, om han vil organisere

 

V/ Jesper: Klubturnering : bliver med 10 runder og med 1½ times betænkningstid til de første 32 træk plus en halv time til resten af partiet.  Pokalturnering: Der kan stilles spørgsmål til relevansen af at opretholde denne type turnering, og vi må overveje at afskaffe den. Årsager er bl.a., at ikke alle medlemmer aktiveres, og at Hørsholm klubben ikke har denne tradition. Holdturnering: Holdledernes arbejde må påskønnes, og initiativer fra bestyrelsens side må foretages til opmuntring og opbakning af disse.

 

Websider fungerer godt. Interne referater skal på webside.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 27. november kl. 10 hos Bent G., Jan tager brød med.