Bestyrelses møde Sjælsø Skakklub

 

Deltagere: Jesper Nielsen, Jesper Kristiansen, Anders Bork Hansen og Bent Guldborg

 

Dato: 03-07-2012

 

Nyheder

Jesper Nielsen har deltaget på delegeretmøde for 8. Hovedkreds. Blandt emnerne var

·         Fusion med 1. Hovedkreds. Dette er besluttet, men vil først finde sted fra næste sæson (2013/14).  Spilledage for mesterrækken (søndage eller hverdage) og principper for opdelingen i puljer er emner for fortsat drøftelse.

·         Jesper modtog diplom for mesterrække holdets 1. plads. Vi får også en præmie på vist nok 500 kroner, som sættes ind på vores konto hos 8. hovedkreds.    

·         Junior arbejdet i Allerød blev præsenteret. Det er særdeles succesfuldt. Hemmeligheden er blandt andet at mange er involveret. Der gøres et stort arbejde.

 

Nye medlemmer

 

Sæson plan efteråret 2012.

Jesper Nielsen har udarbejdet et oplæg. ”Lyn grandprix” 12. november. I dette oplæg erstattes af ”Stiftende Generalforsamling” for Sjælsø Skakklub. Bent Guldborg sender snarest planen til Arne for at få den på nettet. Planen tilpasses senere, hvis der er behov. 

 

Hængepartier fra foråret

Vi mangler at uddele præmier for klubmesterskab og holdturnering.

 


Køreplan for fusion

Det er besluttet at fusionen finder sted pr. 1. januar 2013

 

Økonomi


Andet

Hørsholm Skakklubs 100 års jubilæum skal fejres.

Det kan være planen at afholde en Weekend EMT i jan. eller feb. 2013. Klubben kan støtte dette med 5000 kr. Anders undersøger om der kan findes sponsorater, der kan støtte arrangementet. Dette kunne give muligheden for at inviterer stormestre til arrangementet. 

 

Næste møde

Er ikke aftalt.