Bestyrelses møde Sjælsø Skakklub

 

Deltagere: Jesper Nielsen, Jesper Kristiansen, Anders Bork Hansen og Bent Guldborg

 

Dato: 15-02-2012

 

Sæson plan.

Klubmesterskabets runde 9 (20-02-2012) og runde 10 (05-03-2012) er planlagt i uger hvor der også finder holdkampe sted. Runde 9 flyttes ikke mens runde 10 flyttes for gruppe 1 og 2 til 12-03-2012.

Jesper Nielsen sender revideret plan til Arne som lægger denne på nettet

 

Klubmesterskab og Præmier

Der gives præmier til nummer 1 i hver gruppe i størrelsesordenen 250 kroner, hvor vinderne f.eks. kan købe skakbøger for dette beløb.

Principper nævn i mail fra Ove Rytter anvendes ved pointlighed.

Hvis to eller flere slutter på samme pointantal deles evt. pengepræmier.

Pokal og titel (KM) afgøres derefter af korrektionsberegning. Da turneringsformen i gruppe 1 og 2 er alle mod alle, bruges Sonneborn-Berger som korrektionssystem.

Den, der har størst korrektion, vinder pokal og bliver KM. Dette gælder selvfølgelig kun for de spillere der oprindeligt sluttede på samme pointantal i turneringen.

Hvis der forsat ikke er en afklaring spilles omkamp i form af dobbeltrundig match med hurtigskakpartier. Er der stadig ikke fundet en vinder, afgøres vinderen i et lynparti til ”sudden death”.

 

Økonomi

Anders skal levere et årsregnskab, som i øvrigt vil være identisk med det sidst leverede regnskab. Der har ikke været posteringer siden. 

 

Bent har checket regnskabet op imod kopi af kontoudtog. Bent får også mulighed for at se eksisterende grundbilag. Det finder sted i starten af marts. Dette vil udgøre revisionen af regnskabet. 

 

Bent og Anders udarbejdet også i marts et budget for indeværende kalenderår.

 

Sammenlægning af de 2 klubber

Jesper Kristiansen har fået accept fra Rudersdal Kommune at en fusioneret Sjælsø Skakklub kan få lokaler i Birkerød. Dette forudsætter at klubben i sine vedtægter skriver, at den er hjemmehørende  i Rudersdal Kommune.. Rudersdal Kommune har endvidere været i kontakt med Hørsholm Kommune, og det følger af Rudersdal kommunes e-mail til Jesper Kristiansen, at en fusioneret klub hjemmehørende i Rudersdal vil have mulighed for at benytte lokaler i Hørsholm kommune så længe der er medlemmer bosiddende i Hørsholm. Jesper Nielsen får dette bekræftet af Hørsholm Kommune.

 

Et forslag til vedtægter for den nye klub blev gennemgået på mødet. Bent reviderer forslaget ifølge feedback fra mødet.

 

Det reviderede forslag sendes samtidigt til bestyrelserne for Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. Det vil derefter blive præsenteret og gennemgået på generalforsamlingen for Rudersdal Skakklub og senere også på generalforsamlingen for Hørsholm Skakklub. Det endelige resultat vil være input til en stiftende generalforsamling for den nye Sjælsø Skakklub.

Næste møde afholdes i maj 2012. Jesper N. indkalder