Bestyrelsesmøde i Rudersdal Skakklub, søndag d. 22. januar 2012, hos Jesper Kr.

 

Til stede: Jesper, Bent G., Jan, Thomas, Bent C.

Referent: Bent C.

 

Jesper, formand, redegjorde for lokaleforhold. Vi har modtaget svarmail fra Kommunen, at vi kan beholde nuværende lokaler, hvis den kommende Sjælsø Skakklub har hjemsted i Birkerød.  - - - Med henblik på indeværende periode søger Jesper inden fristudløb d. 1. februar om lokaler til spilleaftener, mandage, samt vedr. søndage for holdkampe.

 

Lagerbeholdning, brikker ure m.v., skal opgøres før klubsammenlægning og overførsel af medlemmer plus materialer.

 

Klubmesterskab: ingen bemærkninger.

 

Holdturnering: holdturneringen er desværre præget af mange afbud.

 

Bestyrelse: Alle tilstedeværende erklærede sig villige til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen indtil sommeren, hvor en sammenlægning af klubberne forventes, og en ny bestyrelse dermed skal vælges. Jesper checker med Arne, om han vil forsætte som revisor, og han checker med Preben og Maj-Britt, om de vil fortsætte som suppleanter.

 

Sommerafslutning blev drøftet, Anders fra Hørsholm kan evt. lægge hus til.

 

Økonomi v/ Bent G.:

 

P. Wennerwald er udmeldt af klubben. Hans har meldt sig ud p.g.a. alder, og Morten har udmeldt sig efter flytning til USA

 

To skakure skal købes, hertil afsættes 1.200 kr. på budgettet.

500 kr. afsættes til senere tur vedr., holdkamp på Bornholm. Bestyrelsen støtter det princip, at også spillere, der tager til Bornholm dagen før kampen, som en gruppe får refunderet deres transportomkostninger, også selv om tilskuddet fra DSU ikke er dækkende. Klubben refunderer differencen.  

1.100 kr. afsættes til diverse arrangementer.

 

Bent G. fremsætter, efter konferering med kasserer fra Hørsholm Skakklub, i løbet af 1-2 uger forslag til endeligt regnskab og budget. Bent G. holder snares møde med Anders (kasserer i Sjælsø Skakklub) for at få bilag på omkostninger i Sjælsø Skakklub, der har påvirket vores regnskab. Der afholdes ikke nyt møde. Bent G. afhandler eventuelle ændringer med bestyrelsesmedlemmerne på klubaftener og via telefon.

 

Bent G har lavet et forslag til vedtægter for Sjælsø Skakklub, som kan være gældende, efter at fusionen er gennemført. Tilbagemelding med kommentarer udbedes fra mødedeltagerne i løbet af den kommende uge. Det resultat, vi dermed når frem til, leveres som oplæg og inspiration til Hørsholm for deres drøftelser.  

 

Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 20/5 -12 hos Jan, Jesper medbringer brød.