Bestyrelsesmøde i Rudersdal Skakklub søndag d. 27. november 2011

Sted: hos Bent Guldborg (Jan medbragte brød)

Til stede: Jesper, Thomas, Jan, Bent G. og Bent C.

Referent: Bent C.

 

Kopi til: Maj-Britt Andreasen, Preben Auchenberg og Arne Jørgensen

 

Bestyrelsesaktiviteter i Sjælsø Skakklubs bestyrelse (v/ Bent G. og Jesper)

Der er fokus på 3 områder:

-Økonomi (Der er netop lavet et regnskab og et budget for indeværende år)

Regnskabet blev gennemgået på mødet. Se senere.

-Skakkalender for 1. halvår 2012 (Udkast er udarbejdet af Jesper Nielsen)

Planen blev gennemgået på mødet. Se senere.

-Sammenlægning af Rudersdal og Hørsholm skakklubber. Det er vigtigt, at vi stadig har lokaler efter en sammenlægning. Jesper Kr. sender notat til Rudersdal Kommune for at få belyst, hvilke krav der måtte være for at bevare lokalerne.  

 

Regnskab Sjælsø Skakklub (v/ Bent G.)

Bortset fra medlemskontingent til 8.hovedkreds fordeles omkostninger i Sjælsø Skakklub ligeligt til Hørsholm SK og Rudersdal SK.  Væsentligste uforudsete omkostninger var rejserne til Bornholm, der voksede som følge af den aflyste kamp.   

 

Regnskab Rudersdal Skakklub (v/ Bent G.)

Vi har fået en sponsering fra firmaet Forenede Service. Sponsoratet sponserer Michael Krogh og Richard Lilja, som så ikke betaler kontingent. Sponsoratet gælder til og med 1. halvår 2012.

 

 

 

Det samlede regnskab for 2011 forventes, inklusiv sponsoratet, at havne ca. i 0. 

Alle medlemmer minus én har betalt kontingent. Dette medlem skylder også for 1. halvår 2011 og ekskluderes af klubben. Rykker, der forklarer konsekvensen af manglende betaling, er tilsendt vedkommende.

 

Til Kommunen

Jesper skriver til Kommunen vedr. opdatering af navn på klubbens revisor.

 Jesper checker søndagsreservationer med henblik på holdkampe.

 

Skakkalenderen

Skakkalenderen blev gennemgået på mødet. Bent G. meddeler ønskede ændringer videre til Jesper Nielsen.

 

Juleafslutning

Hørsholms medlemmer inviteres, Jan laver gløgg, Jesper køber gaver til tre banko-runder, Bent C. medbringer mikrobølgeovn, Bent G. sørger for småkager og klementiner. Jesper Kr. og Jesper N. kommunikerer ang. antal deltagere.

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til søndag d. 22. januar 2012 hos Jesper Kr., Bent C. medbringer kaffebrød.